Misiune

„ÎN PAS CU TIMPUL”

Menirea şcolii este de a forma personalitatea uma.nă cu tot ce implică aceasta, misiunea şcolii noatre fiind de a pregatii pentru viaţă tânăra generaţie şi de a impărtăşii experienta noastră comunităţii folosind toate mijloacele de care dispunem. Ne bazăm pe convingerea că elevii sunt deţinătorii unui mare potential, de foarte multe ori nepus in valoare, in acest sens şcoala pregăteşte elevii pentru a avea incredere in forţele proprii, le cultivă nobila lor misiune de a păstra şi transmite zestrea spirituală a comunitatii.