Este uşor să înveți a merge.
Important este încotro te îndrepţi.
Ready to get started?
Tradiţia este de departe cea mai importantă
sursă a cunoaşterii noastre.
Ready to get started?
A fi împreună este un început,
a lucra împreună este un succes.
Ready to get started?

Misiune

Menirea şcolii este de a forma personalitatea uma.nă cu tot ce implică aceasta, misiunea şcolii noatre fiind de a pregatii pentru viaţă tânăra generaţie şi de a impărtăşii experienta noastră comunităţii folosind toate mijloacele de care dispunem.

[Citeste Tot]

Viziune

Este uşor să Înveti a merge. Important este Încotro te indrepţi. Ştim că nu toţi copii sunt la fel. Noi, impreună cu familia ta, te călăuzim spre reuşită şi Împlinire, căci tu ne reprezinti.

[Citeste Tot]

Deviza

Prin infrastructura și resursele umane de care dispunem, ne propunem să satisfacem nevoia fiecărui copil de a fi competent și util, legat de alții, dar și autonom, cetățean român, dar și european, înarmat cu un set de …

[Citeste Tot]

Ţinte strategice

1. Reconsiderarea managementului la nivelul şcolii şi al clasei în perspectiva egalizării şanselor.
2. Tmbunătăţirea calităţii predării-învăţarii pentru atingerea standardelor curriculare.
3. Creşterea activităţii educative în şcoli.
4. Formarea continuă a personalului didactic.
5. Conservarea dezvoltarea şi modernizarea bazei materiale.

[Citeste Tot]

Opţiuni strategice

1. Acordarea unui sprijin real elevilor care susţin Testele Naţionale privind admiterea în învăţămîntul liceal.
2. Dezvoltarea unor oferte multiple în cadrul curriculumului la decizia şcolii, asigurând servicii educaţionale diferenţiate după opţiuni.
3. Perfecţionarea continuă a cadrelor didactice pentru folosirea activităţilor comunicative şi a unor strategii didactice moderne.

[Citeste Tot]

Politica şcolară

• Încadrarea cu cadre didactice calificate.
• Promovarea valorilor, valorificarea tradiţiilor locale.
• Menţinerea şi dezvoltarea renumelui şcolii.
• Menţinere în permanenţă a colaborării cu absolvenţii şcolii.

[Citeste Tot]

Ultimele Noutăți

Şcoala Gimnazială Tilişca