Organigramă

Popa Mihaela -director
Răceu Irina Maria-profesor în învățământul primar- membru
Iridon Nicolae Dumitru– profesor – membru
Frăcea Adriana– membru -reprezentatul primarului
Jibotean Nicoleta -președintele CRP- membru
Arsin Sanda-membru
Bratu Petru-membru -reprezentant Consiliul local