Consiliul de administraţie

  1. Nistor Mihai
  2. Iridon Nicolae
  3. Balea Irina
  4. Greavu Dumitru – reprezentant Consiliul Local
  5. Nicodim Zeicu – reprezentant Primărie
  6. Dănese Paraschiva – preşedinte C.R.P.
  7. Dobră Ioan – reprezentant Şcoala Rod